سایت دانشگاه فردوسی مشهد مجله فقه و اصول

  

مجله فقه و اصول

علمی پژوهشی
2088-9139
دانشگاه فردوسی مشهد
محمدتقی فخلعی
حسین ذکاوتی زاده
05118803873
0511883490


نشريه فقه و اصول فقط مقاله‌هايی را منتشر خواهد كرد كه حاوی يافته‌های نو و اصيل در موضوع مجله باشد. هيئت تحريريه همواره از دريافت نتايج تحقيقات استادان، پژوهندگان و صاحب‌نظران استقبال می ‌كند.

اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر