سایت دانشگاه فردوسی مشهد مجله فقه و اصول

  

مجله فقه و اصول

علمی پژوهشی
2088-9139
دانشگاه فردوسی مشهد
محمدتقی فخلعی
حسین ذکاوتی زاده
05118803873
0511883490


نشريه فقه و اصول فقط مقاله‌هايی را منتشر خواهد كرد كه حاوی يافته‌های نو و اصيل در موضوع مجله باشد. هيئت تحريريه همواره از دريافت نتايج تحقيقات استادان، پژوهندگان و صاحب‌نظران استقبال می ‌كند.

اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

98 (پاییز 1393)فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • مبانی معناشناختی حقوق اسلامی 
  سجاد افشار 9-30
  بازدید: 175
  واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری 
  علی اکبر ایزدی فرد ; محمد محسنی دهکلانی ; حسین کاویار 31-47
  بازدید: 105
  تأثیر شرط بر وضعیت عقد 
  علی رضا باریکلو 49-71
  بازدید: 146
  بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر 
  عباس زراعت 73-95
  بازدید: 242
  بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان 
  موسی زرقی ; حسین صابری 97-122
  بازدید: 159
  بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات 
  مجید رضا شیخی ; محسن جهانگیری ; عباسعلی سلطانی 123-142
  بازدید: 119
  در آمدی بر تطبیق قاعده عدالت 
  سید محمود صادق زاده طباطبایی 143-158
  بازدید: 126
  حق المارّه در نگاهی نو 
  علی اکبر کلانتری 159-181
  بازدید: 93
  رجم در ترازو ‏«درنگی در نظریه نفی مشروعیت رجم ثبوتاً و اثباتاً»‏ 
  علی گلباغی ; حسین ناصری 183-200
  بازدید: 126
  درنگی در چیستیِ اصل محرِز 
  مهدی موحدی محب 201-216
  بازدید: 111