سایت دانشگاه فردوسی مشهد جستارهاي ادبي (ادبیّات و علوم انسانی سابق)

  

جستارهاي ادبي (ادبیّات و علوم انسانی سابق)

علمی - پژوهشی
2008-7187
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیّد حسین فاطمی
دکتر مه دخت پورخالقی چترودی
دکتر فرزاد قائمی
سید محمد علی موسوی
05118806757
0511-8796840
مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی - مجله جستارهای ادبی

اطلاعیه ها

ویژه نامه سنایی غزنوی

 (پست شد: 2013-01-20)
دانشمند/ فرهيختة گرامي


چنان كه استحضار داريد، در سال 2013 ميلادي شهر غزنه از سوي سازمان اكو به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب شده است . به همين مناسبت هیأت تحريرّية مجلّة «جستارهاي ادبي» در نظر دارد يك شماره از مجلّه را به «سنائي غزنوي» اختصاص دهد.
ماية بسي خرسندي خواهد بود اگر اين ويژه نامه به مقاله اي پژوهشي از جناب عالي آراسته گردد. استدعا مي شود مقالة خود را حداكثر تا تاريخ 30 تيرماه 1392 از طريق وبگاه مجلّة جستارهاي ادبي ارسال بفرماييد. پيشاپيش از عنايت جناب عالي سپاسگزاري مي كنيم.
بیشتر...

اطلاعیه های بیشتر

سال 46، شماره 182 (1392)فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی 
  هاشم صادقی , محمود فتوحی
  بازدید: 855
  جهت دستوری در سه غزل معاصر 
  فرّخ لطیف نژاد , مه دخت پورخالقی چترودی
  بازدید: 362
  بررسی نظری و کاربردی «روایت اول شخص جمع» (در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری) 
  عباس جاهدجاه , لیلا رضائی
  بازدید: 779
  بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی 
  زهره هاشمی , ابوالقاسم قوام
  بازدید: 526
  دینو (بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی) 
  آرش اکبری مفاخر
  بازدید: 1032
  بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه 
  مصطفی صدیقی
  بازدید: 140