اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین فاطمی
سردبیر: دکتر مهدی مشکوه الدینی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۳۳
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۹X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

لیست داوران منتصب

  • زهرا حامدی شیروان
  • علیرضا خان جان
  • علی علیزاده
  • شهلا شریفی
  • علی ایزانلو
  • محمد راسخ مهند
  • سیدمحمد حسینی
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • رباب تیموری

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

علمی - پژ‍وهشی

نقش راهبردهای نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی درمتون ترجمه¬شده مکتوب سیاسی- اجتماعی با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

آیلین فیروزیان پور اصفهانی, فردوس آقاگل زاده, ارسلان گلفام, عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
بازدید: 46

بررسی ماضی بعید در دامنهٔ آینده

اکرم خوشدونی فراهانی, علی درزی, راضیه مهدی بیرقدار, بلقيس روشن
بازدید: 37

مطابقه متعارف فعلی در گویش زین آبادی

ایران عبدی, مهرداد نغزگوی کهن
بازدید: 41