سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشریه مهندسی متالورژی و مواد

  

نشریه مهندسی متالورژی و مواد

دو فصلنامه علمی - پژوهشی
2008-7462
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی حائریان اردکانی
دکتر جلیل وحدتی خاکی
تکتم هوشمند
0511-8806024
0511-8806025
مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - دفتر نشریه - صندوق پستی : 1111-91775

سال 24, شماره 2فهرست مطالب

 • علمی وپژوهشی

 • بررسی خواص مکانیکی و سازوکار شکست قطعات متالورژی پودر تهیه شده از فولادهای نیمه پیشآلیاژ شده 
  حمید خرسند , حسن عبدوس , مصطفی امیرجان
  بازدید: 122
  ساخت مادهی مرکب آلیاژ آلومینیم A356/نیترید بور هگزاگونال و بررسی خواص مکانیکی آن 
  مسعود مشرفی فر , امین حکیمی زاد
  بازدید: 101
  کنترل اندازهی ذرات و غلظت سیلیکای کلوئیدی سنتز شده با استفاده از آب شیشه به روش جانشینی کاتیونی 
  نرمین منتخب , حسین عربی , محمدرضا ابوطالبی , مهدی علیزاده , صدیقه صادق حسنی
  بازدید: 81
  بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر تبلور و شفّافیّت شیشه- سرامیک نانوبلور میکای لیتیُمی 
  وجیهه خانی , پروین علیزاده
  بازدید: 71
  گوگردزدایی از فولاد سادهی کربنی با استفاده از سرباره‌های مصنوعی 
  احمدرضا امینی , علیرضا ذاکری , حسین سرپولکی
  بازدید: 68
  بررسی اکسایش سطحی نوار بیشکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی 
  زهرا جمیلی شیروان , محسن حداد سبزوار
  بازدید: 58
  بررسی عوامل مؤثر بر پوشش آلیاژی بیشکل و نانوبلور نیکل- فسفر با استفاده از روش طرّاحی آزمون تاگوچی و بررسی رفتار حرارتی آن 
  لاله رضازاده , مرتضی زندرحیمی
  بازدید: 82