سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش های علوم دامی ایران
  

علمی - پژوهشی
2008-3106
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن نصیری مقدم
دکتر رضا ولی زاده
ijasr@fum.ac
0511-8787430
خراسان رضوی- مشهد مقدس- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی نشریات علمی- صندوق پستی 1163-91775- دبیر خانه نشریات علمی- نشریه پژوهش های علوم دامی ایران
احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. این دستورالعمل مشمول کلیه مقالاتی خواهد بود که از تاریخ مذکور به دبیرخانه نشریات دانشکده کشاورزی ارسال می‌گردد. مقاله بایستی با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در صورت داشتن سوال از طریق پست الکترونیک ijasr@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.

حوزه و تخصص نشریه

تغذیه نشخوارکنندگان تغذیه طیور ژنتیک و اصلاح دام فیزیولوژِی دام و طیور

هیات تحریریه

دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر رضا ولی زاده
دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر محسن دانش مسگران
دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر غلامرضا قربانی
دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه طیور دکتر حسن نصیری مقدم
دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه طیور دکتر ابوالقاسم گلیان
دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه طیور دکتر جواد پور رضا
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استاد تغذیه طیور دکتر فتح الله بلداجی
دانشگاه شیراز استاد فیزیولوژی حیوانی دکتر جواد ضمیری
دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دکتر محمدرضا نصیری
دانشگاه تهران دانشیار ژنتیک و اصلاح دام دکتر اردشیر نجاتی جوارمی

تعهد نامه

فرم تعهد نامه سردبیر... جناب آقای.... با سلام، احترامابدینوسیله ارسال مقاله: ............................................ نویسندگان :» مرتبه علمی نویسندگان: شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول: به دفتر نشريه اعلام مي دارد. و تعهد می نماییم که: الف- کلیه افرادی که نام آنها به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند. ب- اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد. ج- مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و ارسال هم نخواهد شد. د- در صورت تصویب نهایی مقاله برای چاپ هزینه ذکر شده ( معادل سه میلیون ریال) را پرداخت خواهم نمود. تعهد نامه بدون امضا مورد قبول واقع نمی شود