سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش های علوم دامی ایران
  

علمی - پژوهشی
2008-3106
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن نصیری مقدم
دکتر رضا ولی زاده
عطیه رحیمی
05138804656
05138787430
خراسان رضوی- مشهد مقدس- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی نشریات علمی- صندوق پستی 1163-91775- دبیر خانه نشریات علمی- نشریه پژوهش های علوم دامی ایران
از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود، از طریق پست الکترونیک نشریه به آدرس ijasr@um.ac.ir یا ijasr@fum.ac با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.

مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهد شد.

دستورالعمل نگارش Extended Abstract

ارائه دهندگان محترم مقالات (اساتید، دانش پژوهان، دانشجویان و سایر محققین گرامی)

از این پس و بر اساس رویکرد جدید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و همچنین اراده و اهتمام دست اندرکاران انتشار آن با هدف افزایش اعتبار و منزلت نشریات مختلف این دانشکده در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین‌المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی رسمی، مقرر شده است که چکیده مبسوطی با فرمت ذیل تهیه و به همراه آخرین پیش نویس مقاله جهت بررسی و داوری ارسال گردد.

چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

1.Title

2.Author

3. Affiliation

4. Key Word

5.Introduction

6.Materials and methods

7.Results and Discussion

8.Conclusion

9. Reference

این خلاصه باید حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه باشد.

موارد 2 و 3 در صفحه مشخصات فارسی مقاله و به صورت جداگانه در قسمت فایل های مکمل بارگذاری شود.

حوزه و تخصص نشریه

تغذیه نشخوارکنندگان تغذیه طیور ژنتیک و اصلاح دام فیزیولوژِی دام و طیور

هیات تحریریه

دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر رضا ولی زاده دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر محسن دانش مسگران دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر غلامرضا قربانی دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد تغذیه نشخوارکنندگان دکتر سید محمد مهدی طباطبایی دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه طیور دکتر حسن نصیری مقدم دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه طیور دکتر ابوالقاسم گلیان دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه طیور دکتر جواد پور رضا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استاد تغذیه طیور دکتر فتح الله بلداجی دانشگاه شیراز استاد فیزیولوژی حیوانی دکتر جواد ضمیری دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دکتر محمدرضا نصیری دانشگاه تهران دانشیار ژنتیک و اصلاح دام دکتر اردشیر نجاتی جوارمی

تعهد نامه

فرم تعهد نامه سردبیر... جناب آقای.... با سلام، احترامابدینوسیله ارسال مقاله: ............................................ نویسندگان :» مرتبه علمی نویسندگان: شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول: به دفتر نشريه اعلام مي دارد. و تعهد می نماییم که: الف- کلیه افرادی که نام آنها به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند. ب- اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد. ج- مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و ارسال هم نخواهد شد. د- در صورت تصویب نهایی مقاله برای چاپ هزینه ذکر شده ( معادل سه میلیون ریال) را پرداخت خواهم نمود. تعهد نامه بدون امضا مورد قبول واقع نمی شود