سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش های علوم دامی ایران
  

علمی - پژوهشی
2008-3106
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن نصیری مقدم
دکتر رضا ولی زاده
05138804656
05138787430
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- بخش نشریات علمی پژوهشی- دبیر خانه نشریه پژوهش های علوم دامی ایران- صندوق پستی 1163-91775
از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود، از طریق پست الکترونیک نشریه به آدرس ijasr@um.ac.ir یا ijasr@fum.ac با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.جهت ارسال هر مقاله باید چهار فایل با این مشخصات آماده گردد:

1) فایل اصلی مقاله به صورت Word

2) فایل اصلی مقاله به صورت PDF (فایلهای اصلی نباید دارای اسامی و مشخصات نویسندگان باشند)

3) فایل صفحه مشخصات نویسندگان مقاله

4) فایل تعهد نامه

که این فایلها باید از طریق سایت نشریه به آدرس http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal به صورت بارگذاری در سایت، ارسال گردد.توجه به شیوه نامه نگارش مقاله کاملا ضروری است:

1) مقاله‌ای که بر اساس دستورالعمل نشریه تهیه نشده باشد، در جلسه هیأت تحریریه مطرح نمی‌شود.

2) مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری داوران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت پذیرش به نوبت تاریخ دریافت چاپ خواهند شد.

3) مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان) به طور مشخص نویسنده مسئول می باشد.

4) عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌‌های مکرر و زمان‌بر مقاله خواهد شد.

5) مقاله ها پس از پذیرش نهایی، از لحاظ ادبی ویراستاری شده و جهت اعمال اصلاحات نهایی برای نویسنده مسئول ارسال می گردد. نویسنده مسئول باید اصلاحات خواسته شده را ظرف مدت 3 روز و با نرم افزارMicrosoft Word 2007 اعمال و ارسال نماید. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود.دستورالعمل نگارش Extended Abstract

ارائه دهندگان محترم مقالات (اساتید، دانش پژوهان، دانشجویان و سایر محققین گرامی)

از این پس و بر اساس رویکرد دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر لزوم توجه به نظام‌های رتبه‌بندی و علم سنجی رسمی، از ارایه‌دهندگان مقاله‌هادرخواست می‌گردد که چکیده انگلیسی مقاله را به صورت چکیده مبسوط (extended abstract) با فرمت زیر تهیه و در انتهای مقاله حداکثر در یک صفحه بعد از منابع نوشته و سپس مقاله را در سایت بارگذاری نمایند. این چکیده مبسوط باید دارای حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه باشد. بخشهای تشکیل دهنده چکیده مبسوط و مشخصات آنها به شرح ذیل است.

چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

1.Title

2.Author

3. Affiliation

4. Key Word

5.Introduction

6.Materials and methods

7.Results and Discussion

8.Conclusion

موارد 2 و 3 در صفحه مشخصات مقاله و به صورت جداگانه در قسمت فایل های مکمل بارگذاری شود.

حوزه و تخصص نشریه

تغذیه نشخوارکنندگان تغذیه طیور ژنتیک و اصلاح دام فیزیولوژِی دام و طیور

هیات تحریریه

دکتر رضا ولی زاده، استاد تغذیه نشخوارکنندگان (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر محسن دانش مسگران، استاد تغذیه نشخوارکنندگان (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر غلامرضا قربانی، استاد تغذیه نشخوارکنندگان (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر سیدمحمد مهدی طباطبایی، استاد تغذیه نشخوارکنندگان (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر حسن نصیری مقدم، استاد تغذیه طیور (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر ابوالقاسم گلیان، استاد تغذیه طیور (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر جواد پوررضا، استاد تغذیه طیور (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر فتح الله بلداجی، استاد تغذیه طیور (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

دکتر محمدجواد ضمیری، استاد فیزیولوژی حیوانی (دانشگاه شیراز)

دکتر محمدرضا نصیری، استاد ژنتیک و اصلاح دام (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر اردشیر نجاتی جوارمی، دانشیار ژنتیک و اصلاح دام (دانشگاه تهران)

تعهد نامه

فرم تعهد نامه سردبیر... جناب آقای.... با سلام، احترامابدینوسیله ارسال مقاله: ............................................ نویسندگان :» مرتبه علمی نویسندگان: شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول: به دفتر نشريه اعلام مي دارد. و تعهد می نماییم که: الف- کلیه افرادی که نام آنها به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند. ب- اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد. ج- مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و ارسال هم نخواهد شد. د- در صورت تصویب نهایی مقاله برای چاپ هزینه ذکر شده ( معادل سه میلیون ریال) را پرداخت خواهم نمود. تعهد نامه بدون امضا مورد قبول واقع نمی شود