سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی

  

جغرافیا و مخاطرات محیطی

علمی پژوهشی
2322-1682
2383-3076
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
051-38806725
051-38794144
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی


اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

سال 3 ، شماره 10 ،(1393)فهرست مطالب

 • مقالات

 • نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد 
  سلیمان صادقی ; عباس مفیدی ; مهین جهانشیری ; رضا دوستان 1-36
  بازدید: 167
  ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی روزهای خشک ایران 
  حسین عساکره ; فریبا صیادی 37-54
  بازدید: 167
  تغییرات زمانی- مکانی درازمدت شار تابش خالص در گستره ایران 
  احمد روشنی ; هوشنگ قائمی ; زهرا حجازی زاده 55-72
  بازدید: 180
  پهنه¬بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک 
  حسن فرامرزی ; سید محسن حسینی ; مهدی غلامعلی فرد 73-90
  بازدید: 150
  تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال¬غرب ایران 
  پرویز رضائی ; محمود روشنی ; سیده مهشید امیرآبادیزاده 91-110
  بازدید: 130
  تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه‌های اصلی‌وزن‌جغرافیایی(مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین) 
  حسنعلی فرجی سبکبار ; سیدعلی بدری ; رضا عباسی ورکی ; الهام عباسی ورکی 111-128
  بازدید: 264
  اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود 
  طاهره صادقلو ; حمدالله سجاسی قیداری 129-154
  بازدید: 252
  بررسی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با بلاکینگ های موثر بر رخداد بارش های مداوم (5 روز و بیشتر) و سنگین در ایران: درفصل سرد2012-1953 
  فاطمه درگاهیان ; بهلول علیجانی ; حسین محمدی 155-173
  بازدید: 105


  geo.eh@um.ac.ir