خاطرات محیطی
سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی

  

جغرافیا و مخاطرات محیطی

علمی پژوهشی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
0511-8806757
8794144-0511
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

سال 2 ، شماره 7 ،(1392)فهرست مطالب

 • مقالات

 • تأثیر ویژگی¬های رسوب شناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فلیش مکران (مطالعه موردی: محدوده شهرستان جاسک) 
  مجتبی یمانی , محمد اکبریان
  بازدید: 45
  نقش سامانه موسمی در تشدید بیماری مالاریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر شهر چابهار 
  تقی طاوسی , محمود خسروی , نسرین حسین آبادی
  بازدید: 59
  تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386 
  حسین عساکره , سید ابوالفضل مسعودیان , حسن شادمان
  بازدید: 62
  تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران) 
  خدیجه نوروزی خطیری , بابک امیدوار , بهرام ملک محمدی , سجاد گنجه ای
  بازدید: 88
  پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ¬های گونۀ توت 
  مريم ملاشاهي , حبيب عليمحمديان , سيد محسن حسيني , وحید فیضی , عليرضا رياحي بختياري
  بازدید: 58
  شبیه سازی الگوی پراکنش CO با مدل خرداقلیمی Envi-met در مسیر آزادی ـ تهران پارس 
  علی اکبر شمسی پور , ژوان امینی
  بازدید: 60
  اصلاح ضریب کریگر براساس دوره‌های بازگشت مختلف به منظور برآورد دبی حداکثر سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایران مرکزی) 
  علی فتح‌زاده , اعظم جایدری
  بازدید: 69
  استخراج پهنه‌های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از نظریه زمین‌آمار (استان اصفهان) 
  سمیه صدر , مجید افیونی , زهرا موحدی راد
  بازدید: 32