سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی

  

جغرافیا و مخاطرات محیطی

علمی پژوهشی
2322-1682
2383-3076
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
8794144-0511
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی


اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

سال 3 ، شماره 9 ،(1393)فهرست مطالب

 • مقالات

 • ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل) 
  فریبا اسفندیاری درآباد ; عطا غفاری گیلانده ; خداداد لطفی 1-15
  بازدید: 379
  واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر 
  فروغ مومن پور ; سمانه نگاه ; شبنم هادی نژاد صبوری ; نیما فرید مجتهدی ; ابراهیم اسعدی اسکوئی 17-36
  بازدید: 368
  بررسی فعالیت‌های تکتونیکی بر ژئومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه خرتوت از حوزه آبخیز اترک) 
  زهرا گوهری ; محمد تاج بخش ; محبوبه سربازی ; سید ناصر نعیمی قصابیان 51-73
  بازدید: 192
  شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل 
  شهاب عباس زاده ; براتعلی خاکپور ; حمید گوهری 37-49
  بازدید: 521
  تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا درکرمانشاه 
  حسن ذوالفقاری ; جلیل صحرایی ; فریاد شاقبادی ; آذر جلیلیان 75-96
  بازدید: 384
  مطالعه حساسیت شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو به پارامترسازی های شارهای سطحی مدل Advanced Hurricane WRF 
  حسین ملکوتی ; مهریار علی محمدی 97-112
  بازدید: 201
  بررسی شاخص‌های ناپایداری هنگام وقوع پدیده‌های آب و هوایی مخرّب در مشهد 
  حسن صالحی ; سید حسین ثنایی نژاد ; محمد موسوی بایگی 113-123
  بازدید: 285
  طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) 
  عادل سپهر ; راحيل کاويان 125-141
  بازدید: 668