سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی

  

جغرافیا و مخاطرات محیطی

علمی پژوهشی
2322-1682
2383-3076
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
051-38806725
051-38794144
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی


اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

سال 3 ، شماره 11 ،(1393)فهرست مطالب

 • مقالات

 • بازسازی تغییرات اقلیمی هولوسن و پلیئستوسن پسین منطقه زاگرس میانی با استفاده از شواهد گرده‌شناسی تالاب هشیلان 
  رضا صفایی راد ; قاسم عزیزی ; حسین محمدی ; حمید علیزاده لاهیجانی 1-20
  بازدید: 262
  پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس 
  فرامرز خوش اخلاق ; علی اکبر شمسی پور ; مهران مقصودی ; محمدامین مرادی مقدم 21-40
  بازدید: 213
  تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی) 
  وکیل حیدری ساربان 41-60
  بازدید: 205
  تحلیل فضایی خشک‌سالی اقلیمی و اثرات آن بر الگوی فضایی مکان گزینی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان مازندران) 
  سید یاسر حکیم دوست ; محسن رستگار ; علی محمد پور زیدی ; حسین حاتمی 61-76
  بازدید: 197
  بررسی عدم قطعیت مدل‌های AOGCM و سناریوهای انتشار در برآورد پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) 
  دل آرام هوشمند ; محمد جواد خردادی 77-92
  بازدید: 188
  تحلیل پایداری حمل‌ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپای بوم‌شناختی 
  محمد رحیم رهنما ; فهیمه عبادی نیا 93-106
  بازدید: 169
  مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد 
  محمد اجزاء شکوهی ; حمید شایان ; محمد هادی درودی 107-128
  بازدید: 192
  فضاهای بی‌دفاع در شهر و حسّ ترس؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل‌های زیرگذر در مشهد 
  علی یوسفی ; لیلا جوهری 129-143
  بازدید: 372


  geo.eh@um.ac.ir