سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشریه حفاظت گیاهان

  

نشریه حفاظت گیاهان

فصلنامه علمی- پژوهشی
2008-4749
معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ولی زاده
دکتر راشد محصل
05118787430
نشانی: مشهد- کد پستی 91775 صندوق پستی 1163 دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهان


احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای چاپ هر مقاله مبلغ یک میلیون ریال بابت ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. این دستورالعمل مشمول کلیه مقالاتی خواهد بود که از تاریخ مذکور به دبیرخانه نشریات دانشکده کشاورزی ارسال می‌گردد. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری می باشد و مقاله بدون تعهد نامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.


جلد 28 شماره2سال 1393فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) 
  مسعود کارگر ; محمدحسن راشدمحصل ; احمد نظامی ; ابراهیم ایزدی دربندی 155-163
  بازدید: 4
  بررسی حساسیت و روند تغییرات فنل کل ارقام مختلف هسته دار به قارچ Monilia laxa 
  مریم قره‌خانی ; محمد سالاری ; سعید نصراله‌نژاد ; ناصر پنجه‌که ; سید کاظم صباغ 164-170
  بازدید: 2
  بهینه‌سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن‌های گیاهی 
  ملیحه شریعتمداری تهرانی ; سید محسن نبوی کلات ; محمد بازوبندی ; حسین حمامی ; اکبر علی‌وردی 171-183
  بازدید: 4
  تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum 
  کبري اروجي ; محمدحسن راشدمحصل ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 184-193
  بازدید: 2
  کنترل شیمیایی گل‌جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش‌های گلایفوسیت و سولفوسولفورون 
  سمیه تکاسی ; محمد بنايان اول ; حمید رحیمیان مشهدی ; علي قنبري ; ابراهیم کازرونی منفرد ; پرنیلسن کودسک 194-202
  بازدید: 1
  تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی 
  فاطمه سهرابی ; علی اکبر فدایی تهرانی ; یونس رضایی دانش 203-210
  بازدید: 4
  بررسی کارایی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در جیرفت 
  ابراهیم ممنوعی ; محمدعلي باغستاني 211-219
  بازدید: 1
  تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد مؤثره آن‌ها 
  عالیه فیضی‌لایین ; عصمت مهديخانی‌مقدم ; مجید عزیزی ; حمید روحانی 220-225
  بازدید: 1
  بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.) 
  امين کريم زاده ; سعيده ملکي فراهاني ; فريبا ميقاني ; محمدحسين فتوکيان 226-233
  بازدید: 2
  بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه سلمه‌تره (Chenopodium album L.) 
  روزبه فرهودي ; عادل مدحج ; سیدرضا علوی نیا 234-241
  بازدید: 21
  واکنش ژنوتیپ‌های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق‌زدگی Ascochyta rabiei 
  حمیدرضا کاوسی ; جواد مظفری ; سید حسن مرعشی ; عبدالرضا باقری 242-249
  بازدید: 4
  ردیابی و شناسایی ویروئیدهای مرکبات در برخی ارقام تجاری 
  لیلا ابراهیمی مقدم ; سید مهدی بنی هاشمیان ; سید علی الهی نیا ; سیده نجمه بنی هاشمیان 250-253
  بازدید: 1
  بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی 
  عالیه رضائی ; محمود رضا کریمی شهری ; مجید هاشمی ; نگار قزل سفلو ; ویدا دهواری 254-262
  بازدید: 1
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار (CGMMV) در استان‌های خراسان رضوی و شمالی 
  زهره مرادی ; بهروز جعفرپور ; محمدعلی سبک خیز 263-266
  بازدید: 4
  (مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه¬ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران 
  محمود جغتایی ; حسین صادقی نامقی ; مجتبی حسینی 267-269
  بازدید: 0
  (مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari : Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل¬های دمایی 
  زریر سعیدی ; عليرضا نعمتي 270-273
  بازدید: 0
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش زنبور Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae) پارازیتوئید شته صنوبر Pemphigus immunis از ایران 
  غلامحسین حسن شاهی ; فاطمه جهان ; حبیب عباسی پور ; جورج جاپوشویلی 274-276
  بازدید: 0
  تصویر جلد نشریه 
  . .
  بازدید: 0
  abstract 
  Abstract Abstract
  بازدید: 2