سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشریه حفاظت گیاهان

  

نشریه حفاظت گیاهان

فصلنامه علمی- پژوهشی
2008-4749
معاونت پژوهشی مشهد
دکتر ولی زاده
دکتر راشد محصل
05118787430
نشانی: مشهد- کد پستی 91775 صندوق پستی 1163 دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهان

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای چاپ هر مقاله مبلغ یک میلیون ریال بابت ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. این دستورالعمل مشمول کلیه مقالاتی خواهد بود که از تاریخ مذکور به دبیرخانه نشریات دانشکده کشاورزی ارسال می‌گردد. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری می باشد و مقاله بدون تعهد نامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.


جلد 27 شماره 4 سال 1392فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris 
  زهرا ابراهیمی کاظم آباد , حمید روحانی , فاطمه جمالی , عصمت مهدیخانی مقدم 407-416
  بازدید: 141
  معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران 
  سعید پاک‌طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی 417-426
  بازدید: 149
  شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی 
  سارا قاروني کاردانی , بهروز جعفرپور , محسن مهرور , سعید طریقی 427-433
  بازدید: 182
  تاثیر گیاهان پوششی و فاصله ردیف کاشت بر کنترل علف¬های هرز و عملکرد در سیب¬زمینی 
  فاطمه صمدی , حمیدرضا محمددوست چمن آباد 434-441
  بازدید: 171
  بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئیدTrichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae) 
  محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی 442-451
  بازدید: 104
  اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی 
  سیما سهرابی , علی قنبری , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو 452-458
  بازدید: 164
  مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف¬های هرز ذرت 
  شهرام نظری , فائزه زعفریان , اسفندیار فرهمندفر 459-466
  بازدید: 189
  تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae) 
  زکیه احمدی , علی افشاری , شعبانعلی مافی پاشاکلایی , محسن یزدانیان 467-475
  بازدید: 102
  تأثیر دما بر سرعت جوانه¬زنی دو توده علف¬شور (Salsola kali L.) بر اساس مدل¬های رگرسیونی 
  ریحانه عسگرپور , سجاد میجانی , رضا قربانی 476-483
  بازدید: 131
  تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف¬های هرز 
  حمیدرضا محمددوست چمن آباد , علی اصغری 484-490
  بازدید: 117
  بررسی کارایی نمونه¬برداری از جمعیت مراحل مختلف رشدی شب پره مدیترانه¬ای آرد Ephestia kueheniella Zell . در میوه خرمای رقم سایر به روش اسپکتروفتومتری 
  مسعود لطفیان , بهار راد , محسن قمری 491-510
  بازدید: 88
  ارزیابی اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌کش فورام‌سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز ذرت در (Zea mays L.) 
  فرشته آهنگرانی فرهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی 502-508
  بازدید: 105
  (مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ چند گونه علف¬هرز 
  ابراهیم کازرونی منفرد , سميه تكاسي , محمد بنایان اول 509-512
  بازدید: 131
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانۀ گندم در شرایط اقلیمی شوشتر 
  فرج سعدی ال کثیر , عادل مدحج , روزبه فرهودی 509-512
  بازدید: 106
  (مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی تغییرات فصلی جمعیت سوسک چوبخوار Chrysobothris affinis (Col., Buprestidae) روی درختان برهان فضای سبز در اهواز 
  فاطمه یاراحمدی , علی رجب پور , علی اصغر سراج 516-519
  بازدید: 119
  (مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر علف هرز تلخه مزارع گندم آبی و دیم 
  شایلین لطفی , مجید رحیمی زاده 520-522
  بازدید: 176
  abstract 
  a a
  بازدید: 83
  تصویر جلد نشریه 
  t t
  بازدید: 114