سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشریه حفاظت گیاهان

  

نشریه حفاظت گیاهان

فصلنامه علمی- پژوهشی
2008-4749
2423-3994
معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ولی زاده
دکتر راشد محصل
05118787430
نشانی: مشهد- کد پستی 91775 صندوق پستی 1163 دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهان


احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.


از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjpp1@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.

جلد 28 شماره4 سال 1393فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه 
  شیوا قربانی ; مینا راستگو ; محمد عبداللهی 437-444
  بازدید: 100
  شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران 
  سیده عاطفه حسینی ; بهروز جعفرپور ; عصمت مهدیخانی مقدم ; محسن مهرور ; محمد زکی عقل 445-450
  بازدید: 101
  مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه‌های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی 
  مهناز آشنایی ; بهروز جعفرپور ; سعید ملک زاده شفارودی ; زینب حیدری نیا 451-458
  بازدید: 124
  بررسی ارتباط مکانیزم‌های آنزیمی و متابولیت‌های ثانویه با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی(Fusarium oxysporum f.sp. melonis race1) در توده‌های خربزه و طالبی 
  اسمعیل مددخواه ; مصطفی ناصرترابی ; ماریه شوروئی ; اسحاق مقبلی ; محمود لطفی ; ضیاءالدین بنی‌هاشمی 459-466
  بازدید: 62
  بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل 
  سيد احمد حسيني ; محمد حسن راشد محصل ; ابراهيم کازروني ; کمال حاج محمدنیا قالی باف 467-473
  بازدید: 101
  تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه(Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه‌ای 
  كمال حاج محمدنيا قالي باف ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; اسكندر زند 474-481
  بازدید: 91
  بررسی اثر دگرآسیبی عصارۀ آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) 
  عادل رفعت جو ; عادل مدحج 482-489
  بازدید: 118
  بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف 
  ریحانه عسگرپور ; رضا قربانی ; محمد خواجه حسینی 490-499
  بازدید: 112
  کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی 
  ابراهیم سالاری ; حمید روحانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; روح الله صابری ریسه ; مهدی مهرابی کوشکی 500-507
  بازدید: 120
  بررسی کارآیی برخی علف‌کش‌های جدید‌ در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای (Zea mays) در جیرفت 
  ابراهیم ممنوعی ; محمد علی باغستانی 508-516
  بازدید: 243
  ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند Lixus incanescens (Col.: Curculionidae) روی شش رقم چغندرقند 
  سید علی اصغر فتحی ; علی اکبر عابدی 517-524
  بازدید: 307
  اثر محلول‌پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی‌های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری Chilo suppressalis Walker)) برنج رقم طارم هاشمی 
  نعمت اله صداقت ; همت اله پیردشتی ; سیده ارحامه فلاح شمسی ; عبدالرضا رنجبر ; سحر لیلایی 525-531
  بازدید: 292
  مطالعه اثر آللوپاتی علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه یونجه 
  محمد صدقی ; سحر قلی طلوعی ; محمد رضائی 532-538
  بازدید: 160
  بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی زراعی(Solanum lycopersicum) و وحشی(Solanum spp.) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) 
  منصوره کرمانی ; حسن مرعشی ; حسین عسکری ; امین میرشمسی 539-546
  بازدید: 113
  مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه 
  فریدون پاداشت‌دهکایی ; ابراهیم دودابی‌نژاد ; حسن پورفرهنگ ; سمیه داریوش 547-554
  بازدید: 104
  معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد 
  زهره خالق آبادیان ; حسين صادقي نامقي ; فريبا اردشير ; عليرضا نعمتي ; سعید هاتفی 555-564
  بازدید: 158
  اثر پی‌پرونیل بوتوکساید در حساسیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistacia Burkhardt and Lauterer به آفت‌کش آمیتراز و فعالیت ویژه آنزیم استراز 
  پویان مصلحی ; علی علیزاده ; محمد قدمیاری 565-572
  بازدید: 172
  بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی 
  محدثه گرامی ; محسن مهرور ; سیده عاطفه حسینی 537-578
  بازدید: 263
  تأثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) 
  محمد روزخش ; سید وحید اسلامی ; مجید جامی الاحمدی 579-588
  بازدید: 180
  کنترل شته سبز هلو به‌وسیله قارچ Metarhizium anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی 
  فاطمه طالع پور ; مریم راشکی ; اصغر شیروانی 589-595
  بازدید: 202
  abstract 
  . .
  بازدید: 60


  این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود