سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش نامه مدیریت تحول

  

پژوهش نامه مدیریت تحول

علمی - پژوهشی
2008-4900
دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب اله دعایی
سعید مرتضوی
فریبرز رحیم نیا
مریم ودیعی نوقابی
0511-8806309
0511-8829584

اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

سال 5, شماره 9 (1392)فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی و تحلیل تاثیرات عدالت ادراک شده بر تمایلات رفتاری مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده 
  عباسعلي حاجي كريمي , محمدرضا حميدي زاده , طيبه منصوري
  بازدید: 1569
  درک و شناخت گونه¬های «سوء رفتار سازمانی» از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان 
  ناصر شیربگی , خلیل غلامی , فخرالدین معروفی , سمیه نوری
  بازدید: 392
  تأثیر هویّت سازمانی و گرایش ارزشی نسبت به کار بر تعهد عاطفیِ کارکنان 
  حسین رحمان سرشت , سیما ساغروانی
  بازدید: 395
  سبک مدیریّت عبور از مانع و رابطۀ آن با اثربخشی سازمان 
  اعظم فتحی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی
  بازدید: 308
  بررسی رابطۀ بین مؤلّفه¬های کیفیّت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (مورد مطالعه : شرکت گاز استان خراسان رضوی) 
  احمد توکلی , محمد لگزیان , علی داوودنیا , علی علیزاده زوارم
  بازدید: 433
  طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری مشارکتی به عنوان راهبردی جهت بهبود نگرش، احساسات و عملکرد کارکنان در زندگی کاری (مورد مطالعه: کلیه شعب بانک مسکن شهرستان رشت) 
  مهران مهدی زاده , ناهید درستکار احمدی , محمدرحیم رمضانیان
  بازدید: 426
  بررسی نقش قرارداد روان‌شناختی رابطه‌ای در افزایش سرمایة اجتماعی رابطه‌ای و اثر آن بر رفتار تسهیم دانش 
  محسن مرادی , احمدرضا کریمی مزیدی , مجتبی گلستانی‌نیا
  بازدید: 318
  همکاری میان سازمانی و عوامل موثردر بهبود آن در زنجیره تأمین 
  محمدرضا شجاعی , سميه قجاوند
  بازدید: 287
  شناسایی عوامل موثر بر اعتماد عام¬گرایانه در سازمان ها (مطالعه موردی : سازمان های دولتی و عمومی شهرستان کاشان) 
  محمد محمودي ميمند , علي اصغر شيره پزآراني , میثم نوابی , عباس کاظمی بیدگلی
  بازدید: 266