سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش نامه مدیریت تحول

  

پژوهش نامه مدیریت تحول

علمی - پژوهشی
2008-4900
دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب اله دعایی
سعید مرتضوی
فریبرز رحیم نیا
مریم ودیعی نوقابی
051-38806309
051-38829584


اطلاعیه ها

هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
اطلاعیه های بیشتر

سال 5, شماره 10 (1392)فهرست مطالب

 • مقالات

 • تبیین پیش‌آیندهای تعلق‌خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی 
  احمد عیسی‌خانی ; علی¬اصغر فانی ; حسن دانایی¬فرد
  بازدید: 568
  بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحوّل‌گرا بر عملکرد زمینه‌ای کارکنان 
  نسترن قره‌باغی ; فریبرز رحیم‌نیا
  بازدید: 749
  مدلسازی دینامیکی کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شرکت های بیمه: رویکرد پویاشناسی سیستم 
  علی¬نقی مشایخی ; عادل آذر ; ابوذر زنگویی نژاد
  بازدید: 293
  بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی 
  میثم لطیفی ; سمیرا پور ; زهرا حسینی ; محمدعلی حیدری
  بازدید: 475
  هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل 
  غلامرضا ملک زاده ; مصطفی کاظمی ; محمد لگزیان
  بازدید: 301
  مفهوم پردازی مدل‌های کسب ‌وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه‌ الگو در بانکهای نوظهور 
  مهران رضوانی ; محمد اصلاحی
  بازدید: 333
  درک تاثیرگذاری بالندگی و عدالت سازمانی از منظر شاخص های رفتاری 
  حبیب اله دعایی ; سمیرا پور ; مصطفی رضایی راد ; فاطمه خریدار
  بازدید: 367
  تبیین رفتار ارائه ی ایده در نظام پیشنهادهای سازمانی 
  غلامحسین عبدالله‌زاده ; ابوالقاسم عربیون ; ابوالقاسم شریف‌زاده ; بهرام‌رضا امیری
  بازدید: 275
  طراحی و تایید مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری 
  احمد لطیفیان
  بازدید: 700