51.

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
علیرضا کوچکی؛ ویدا مختاری؛ شهربانو طاهرآبادی؛ سلما کلانتری

52.

ارزیابی عملکرد تعدادی از شبکه‌های آبیاری جهان با استفاده ازشیوه مقایسه‌ای و تحلیل داده‌کاوی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
محبوبه زحمتکش؛ علی اصغر منتظر

53.

ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیکیCANALMAN

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ پاشازاده پاشازاده

54.

ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

دوره 23، شماره 4، پاییز 1388
احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ کامران داوری کامران داوری؛ خشنود یزدی خشنود یزدی

55.

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ لیاقت لیاقت؛ پارسی نژاد پارسی نژاد؛ اکرم اکرم

56.

ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
لاله پرویز؛ مجید خلقی؛ پرویز ایران نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ خلیل ولیزاده

57.

ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
علی عبدزاد گوهری؛ ابراهیم امیری؛ کوروش مجد سلیمی

58.

ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک)

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
بیژن قهرمان؛ مرتضی صادقی؛ جهانگرد محمدی

59.

ارزیابی کارایی مدل‌های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2

دوره 23، شماره 4، پاییز 1388
احد فعالیان

60.

ارزیابی کمی و کیفی توان تولید هورمون اکسینی (IAA) توسط برخی از سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ علیخانی علیخانی

61.

ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج

دوره 23، شماره 1، بهار 1388
احد فعالیان؛ نظری نظری؛ توکلی توکلی؛ پارسی نژاد پارسی نژاد

62.

ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای

دوره 25، شماره 6، زمستان 1390
مهدی پناهی؛ سید مجید میرلطیفی؛ فریبرز عباسی

63.

ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA2000در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
ابراهیم امیری؛ مجتبی رضایی؛ محمد بنایان اول

64.

ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان؛ بینا بینا

65.

ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی

66.

ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
میترا کریمی امیر کیاسر؛ محمد معز اردلان؛ مسعود کاووسی؛ حسن شکری واحد

67.

ارزیابی نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از شاخص های تفرق و شباهت

دوره 23، شماره 4، پاییز 1388
احد فعالیان؛ تومانیان تومانیان؛ صالحی صالحی؛ محمدی محمدی

68.

ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد

دوره 23، شماره 4، پاییز 1388
احد فعالیان؛ موذن زاده موذن زاده؛ نوری امام زاده یی نوری امام زاده یی

69.

ارزیابی یکنواختی کودآبیاری و تلفات کود در آبیاری جویچه‌ای

دوره 23، شماره 2، تابستان 1388
احد فعالیان؛ عباسی عباسی

70.

استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 23، شماره 1، بهار 1388
احد فعالیان؛ عرفانیان عرفانیان؛ سرمد سرمد

71.

استفاده از روش بلوک‌سازی اصلاح شده در برآورد جریان زیست محیطی(مطالعه موردی: رودخانه گمبرچای)

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
محمد حسین نوری قیداری؛ محسن عبدشریف اصفهانی؛ لیلا ابراهیمی

72.

استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد

دوره 25، شماره 6، زمستان 1390
احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ علی اشرف صدرالدینی

73.

افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ کمالی کمالی؛ فیضی فیضی

74.

افزایش کارآیی استخراج سرب از خاک بوسیله شاهی (Barbara verna) با استفاده از

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی

75.

الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک

دوره 23، شماره 4، پاییز 1388
احد فعالیان؛ رضائی پژند رضائی پژند؛ خاتمی مشهدی خاتمی مشهدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.