101.

بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
نسرین سیاری؛ محمد بنایان؛ امین علیزاده؛ محمدباقر بهیار

102.

بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
اعظم لشکری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول

103.

بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ علیزاده علیزاده؛ فتوت فتوت

104.

بررسی پاسخ‌های آفتابگردان به سمیت کادمیوم و سرب با کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه در یک خاک آهکی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی

105.

بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
امین علیزاده؛ نسرین سیاری؛ مسعودرضا حسامی کرمانی؛ محمد بنایان اول؛ علی فریدحسینی

106.

بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ صدقیانی پور صدقیانی پور؛ صداقت کردار صداقت کردار

107.

بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
فاطمه مستشفی حبیب آبادی؛ محمد شایان نژاد؛ محسن دهقانی؛ سید حسن طباطبائی

108.

بررسی تأثیر شیب تندآب پائین دست تاج بر محل هواگیری طبیعی در جریان غیر ریزشی در سرریز پلکانی

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ بینا بینا؛ موسوی جهرمی موسوی جهرمی

109.

بررسی تأثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
محسن نصرآبادی؛ محمد حسین امید؛ جواد فرهودی

110.

بررسی تأثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریان‌های غیر ماندگار

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ کاشفی پور کاشفی پور؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان

111.

بررسی تاثیر افزایش ماسه بادی و آهک بر روی خصوصیات مقاومتی خاکهای رسی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور

112.

بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و ظهور جوانه های کلزا در خاک مستعد تشکیل سله

دوره 23، شماره 2، تابستان 1388
احد فعالیان؛ یزدی‌پور یزدی‌پور؛ رئوفی رئوفی

113.

بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیشروی و پارامترهای نفود خاک در روش آبیاری جویچه ای

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان

114.

بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ لکزیان لکزیان؛ طاهری طاهری

115.

بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
مریم حمزه‌زاده؛ پرویز فتحی؛ تیمور جوادی؛ عباس حسنی

116.

بررسی تاثیرکاربرد سویه‌هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک

دوره 23، شماره 1، بهار 1388
احد فعالیان؛ ثواقبی ثواقبی؛ خاوازی خاوازی؛ گنجعلی گنجعلی

117.

بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
زهره فرزانگان؛ غلامرضا ثواقبی؛ حسین میرسیدحسینی

118.

بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

دوره 25، شماره 6، زمستان 1390
محمدرضا نوری امامزاده‌ئی؛ ابوذر رحمتی؛ بهزاد قربانی؛ عبدالرحمان محمدخانی

119.

بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قره سو در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
مریم گل محمدی؛ علیرضا مساح بوانی

120.

بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ کریمی کریمی

121.

بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ علیزاده علیزاده؛ فتوت فتوت

122.

بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین‌آمار

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
مجتبی رضایی؛ ناصر دواتگر؛ خسرو تاجداری؛ بهروز ابولپور

123.

بررسی توزیع شکل های مختلف روی و ارتباط آن ها با ویژگی های خاک در شماری از خاک-های آهکی استان لرستان

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
هانیه سپهوند؛ اکبر فرقانی

124.

بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا

دوره 25، شماره 6، زمستان 1390
مجید رحیمی زاده؛ احمد زارع فیض آبادی؛ علی کاشانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

125.

بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
سعیده کوزه گران؛ محمد موسوی بایگی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمدعلی بهدانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.