326.

مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
کبری محمدپور؛ سید حمیدرضا صادقی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی

327.

مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران

دوره 24، شماره 3، تابستان 1389
علی آزموده؛ عطااله کاویان؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده

328.

مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
مرتضی صادقی؛ محمدرضا گهردوست منفرد؛ بیژن قهرمان

329.

مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری

330.

منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
علیرضا عمادی؛ معصومه خادمی

331.

منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان)

دوره 24، شماره 3، تابستان 1389
حامد خدمتی؛ محمد منشوری؛ مجید حیدری زاده؛ حسین صدقی

332.

نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
صالح سنجری؛ محمد فرپور؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ عیسی اسفندیار‎پور بروجنی

333.

نقش آنزیم ACC دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
عبدالرضا اخگر؛ کاظم خاوازی

334.

نقش کمپوست در تعدیل اثرات کادمیم بر تنفس و بیوماس میکروبی، و فعالیت فسفاتازهای خاک

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ رئیسی رئیسی

335.

واسنجی مدل آبدهی ماهانه برای حوزه‌های آبخیز کوچک

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
علی رضایی

336.

واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
تورج هنر؛ علی ثابت سرورستانی؛ علی اکبر کامگارحقیقی؛ شیده شمس

337.

واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه))

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
زهرا آقاشریعتمداری؛ محمدعلی خلیلی؛ پرویز ایران نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

338.

واسنجی یک مدل ساده (VSM) جهت پیش بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
علیرضا غلامی؛ نادر پیرمرادیان

339.

واکاوی نیازهای آموزشی بهره‌برداران سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر)

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی

340.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
الیاس رضائیان زاده؛ مهدی پارسا؛ علی گنجعلی؛ احمد نظامی

اولین صفحه صفحه قبل 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.