1.

اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
محمد حسین روانبخش؛ امیر فتوت؛ غلامحسین حق نیا

2.

بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
اکبر حسنی نکو؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق نیا؛ محمدحسین محمودی قرایی

3.

بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 351-362
نسرین قربان زاده؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی

4.

برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1083-1091
لیلی السادات قرشی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی

5.

تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
مرضیه محمدی آریا؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ حسین بشارتی؛ امیر فتوت

6.

تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
اعظم حسین پور بوری آبادی؛ غلامحسین حق نیا؛ امین علیزاده؛ امیر فتوت

7.

تأثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی در خاک

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
مریم سادات حسینی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی

8.

تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 818-825
لیلی سادات قرشی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی

9.

تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
نسرین قربان زاده؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا

10.

تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفید

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 864-872
آیدا معدنی؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ رضا خراسانی

11.

تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی

12.

تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی

13.

تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
راضیه دائم پناه؛ غلامحسین حق نیا؛ امین علیزاده؛ علیرضا کریمی کارویهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.