1.

ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
سجاد زرین فر؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

2.

استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1123-1132
ناهید ولیدی؛ علی نقی ضیایی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری

3.

استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مشهد

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 613-629
مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان

4.

برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ علی اصغر خشنود یزدی؛ زهرا عربی

5.

بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 304-312
سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی

6.

بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9
نفیسه سیدنژادگل خطمی؛ سید حسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی پژند

7.

تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 80-89
مهری شاهدی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان

8.

ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
احسان امینی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی

9.

حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 525-536
مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری

10.

کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
وحید یزدانی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمدابراهیم فاضلی

11.

کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 292-303
عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده

12.

کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره

دوره 26، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1384-1394
امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد کافی

13.

مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 896-906
بهاره شعبانی؛ محمد موسوی بایگی؛ مهدی جباری نوقابی؛ بیژن قهرمان

14.

مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
مرتضی صادقی؛ محمدرضا گهردوست منفرد؛ بیژن قهرمان

15.

مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک

دوره 24، شماره 2، بهار 1389
مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.