1.

ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی

2.

ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت

3.

ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تأثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1042-1050
حسام آریان پور؛ مهدی شرفا؛ عبدالمجید لیاقت

4.

برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست

5.

بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 842-853
یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

6.

بررسی میزان انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 422-431
حمیدرضا جوانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا حسن اقلی

7.

بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
مریم نوابیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ رضا کراچیان؛ فریبرز عباسی

8.

تأثیر زهکش‏های جمع‌کننده‌ در کاهش ضریب زهکشی (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
محمدرضا عسگری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد

9.

تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج)

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
حسین مولوی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

10.

تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند

دوره 24، شماره 3، تابستان 1389
علی شهیدی؛ محمدجواد نحوی نیا؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

11.

تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
نفیسه نیک عمل لاریجانی؛ علیرضا حسن اقلی؛ محمود مشعل؛ عبدالمجید لیاقت

12.

کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
محمدجواد نحوی نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد

13.

گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج

دوره 24، شماره 3، تابستان 1389
مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی

14.

نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1077-1089
عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ آرش محجوبی؛ عبدالمجید لیاقت

15.

واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 928-939
یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ پر اریک جانسن

16.

واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه))

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
زهرا آقاشریعتمداری؛ محمدعلی خلیلی؛ پرویز ایران نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

17.

یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-157
علی اصغر ذوالفقاری؛ مهدی شرفا؛ محمدحسین محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالحسین هورفر؛ منوچهر گرجیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.