1.

اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
فریده سادات حسینی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف

2.

تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
شهربانو طاهرآبادی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی

3.

تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
محمد موسوی بایگی؛ بتول اشرف؛ احمد نظامی

4.

مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
محمد جواد موسوی؛ سمیه نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد نظامی؛ مریم یوسف ثانی؛ فاطمه کیخاآخر

5.

مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
علی اسکندری؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی

6.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
الیاس رضائیان زاده؛ مهدی پارسا؛ علی گنجعلی؛ احمد نظامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.