1.

اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 190-202
نرگس حسین زاده؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

2.

بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی‌های خاک با ویـژگی‌های کمی، کیفی و رویشی پرتقال والنسیا در منطقه کازرون استان فارس

دوره 30، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1634-1645
مینا کیانی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی

3.

بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان)

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-179
مرتضی بهمنی؛ جهانگرد محمدی؛ عیسی اسنفدیارپور بروجنی؛ حمیدرضا متقیان؛ کرامت اله سعیدی

4.

بررسی کیفیت خاک با استفاده از کربن ناپایدار و شاخص مدیریت کربن در زمین های کشاورزی منطقه نی ریز، استان فارس

دوره 30، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 930-940
آناهید سلمان پور؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

5.

بررسی وضعیت آلودگی به عناصر کروم، نیکل و کبالت در خاک‌های متاثر از سازندهای افیولیتی در منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 31، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 772-784
آناهید سلمان پور؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

6.

تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 114-125
نجمه نمازی؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

7.

ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1142-1157
شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری

8.

مقایسه روش‌های مختلف آماری در برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از داده‌های طیفی در محدوده مرئی- فروسرخ نزدیک و کوتاه

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-85
محبوبه طیبی؛ مهدی نادری؛ جهانگرد محمدی؛ مهدیه حسینجانی‌زاده

9.

نقش جهت شیب بر پراکنش مکانی برخی از ویژگی‌های خاک و ویژگی‌های کمی، کیفی و رویشی هلو در منطقه سامان شهرکرد

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 202-215
نرگس کیوانی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.