1.

اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 190-202
نرگس حسین زاده؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

2.

بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی‌های خاک با ویـژگی‌های کمی، کیفی و رویشی پرتقال والنسیا در منطقه کازرون استان فارس

دوره 30، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1634-1645
مینا کیانی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی

3.

بررسی کارایی روش‌های رقومی به‌منظور ارزیابی تناسب کیفی اراضی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-99
زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

4.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 34، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 707-720
محمد مولائی آرپناهی؛ محمد حسن صالحی؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ زهره مصلح

5.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر نوع خاک ها و کانی شناسی بخش رس در منطقه‌ی صفاشهر، استان فارس

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1261-1270
رضا کریمی؛ محمد حسن صالحی؛ زهره مصلح

6.

تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 114-125
نجمه نمازی؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

7.

ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک‌های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
پریسا معتمدی؛ محمدحسن صالحی؛ علیرضا حسین‌پور

8.

مقایسه ‌کارآیی دو سامانه‌ی رده‌بندی آمریکایی و جهانی خاک در بیان آلودگی‌های زیست‎محیطی (مطالعه موردی: منطقه لنجانات اصفهان)

دوره 31، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 1651-1664
رضا مهاجر؛ محمد حسن صالحی

9.

مقایسه ی تغییرات مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و برخی از عناصر سنگین در خاک های منطقه ی لنجانات اصفهان

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 575-585
شهربانو جورکش؛ محمدحسن صالحی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

10.

مقایسه ی توانایی روش های رقومی در پیش بینی کلاس های خاک بر مبنای سامانه های رده بندی آمریکایی و جهانی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1180-1191
زهره مصلح؛ محمد حسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

11.

مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک‌ها با استفاده از شاخص‌های تفرق

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 230-240
زهره مصلح؛ محمد حسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

12.

نقش جهت شیب بر پراکنش مکانی برخی از ویژگی‌های خاک و ویژگی‌های کمی، کیفی و رویشی هلو در منطقه سامان شهرکرد

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 202-215
نرگس کیوانی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرحمان محمدخانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.