1.

اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 485-494
مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه؛ عبدالمجید رونقی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا شهسوار

2.

بررسی غلظت برخی عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت با کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب و کود شیمیایی در سه بافت یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1092-1100
حمید رضا بوستانی؛ عبدالمجید رونقی

3.

توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
مریم زاهدی فر؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ جعفر یثربی؛ یحیی امام

4.

زیست فراهمی عناصر غذایی در سه بافت یک خاک آهکی تحت تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی پس از برداشت ذرت

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
حمیدرضا بوستانی؛ عبدالمجید رونقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.