1.

اثرات ریزوسفری گندم (Triticum aestivum L.) بر سینتیک آزادسازی فسفر

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 780-791
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور

2.

اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگی های میکروبیولوژیکی و شیمیایی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 29، شماره 4، آبان 1394، صفحه 1033-1045
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

3.

اثر مکش آب خاک و پتاسیم بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیائی پرتقال تامسون ‌ناول (Citrus sinensis L. Osbeck.)

دوره 32، شماره 5، دی 1397، صفحه 961-975
طاهره رئیسی؛ بیژن مرادی؛ بهروز گلعین

4.

ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 113-122
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

5.

تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 59-72
فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب