1.

آنالیز حساسیت روش القای الکترومغناطیسی برای تعیین شوری خاک در مقیاس وسیع

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1282-1293
یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

2.

ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش k- نزدیکترین همسایه

دوره 25، شماره 2، تیر 1390
وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی

3.

افزایش کارآیی استخراج سرب از خاک بوسیله شاهی (Barbara verna) با استفاده از

دوره 24، شماره 6، بهمن 1389
ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی

4.

افزایش کارآیی استخراج گیاهی سرب از خاک بوسیله هویج باکاربرد کی لیت های طبیعی و سنتزی

دوره 26، شماره 3، شهریور 1391
ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی؛ رسول راهنمایی

5.

انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع

دوره 24، شماره 3، مرداد 1389
احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی؛ اروین کلومپ؛ روی کستیل؛ مرتضی ستاری

6.

برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1388
شجاع قربانی؛ مهدی همایی؛ محمدحسین مهدیان

7.

تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 30-40
مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همایی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد

8.

مدل سازی آماری شوری خاک در پهنه های گسترده

دوره 31، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 929-942
یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

9.

مدلسازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1388
پرویز فتحی؛ یوسف محمدی؛ مهدی همایی

10.

مدلی نوین برای گیاه‌پالایی توأمان نیکل و کادمیم از خاک های آلوده بر مبنای توابع ضرب پذیر عملکرد

دوره 25، شماره 6، اسفند 1390
مسعود داوری؛ مهدی همایی

11.

نقش غنی‌سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 545-556
حسین خیرفام؛ مهدی همایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعای دارکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب