1.

ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1567-1577
مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی

2.

ارزیابی خطرپذیری آلودگی عناصر سنگین در خاک ها و برخی محصولات کشاورزی در اطراف شهر و مناطق صنعتی زنجان

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-163
علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی

3.

برآورد فعالیت برخی آنزیم های خاک با استفاده از خصوصیات خاک وپستی و بلندی زمین در بخشی از اراضی تپه ماهوری سمیرم استان اصفهان

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
تاجیک سمانه؛ شمس اله ایوبی؛ فرشید نوربخش

4.

بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 394-405
سلمان نعیمی مرندی؛ شمس اله ایوبی؛ حسین خادمی

5.

بررسی تغییرپذیری برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول یک ترانسکت تحت تأثیر فرسایش بادی در منطقه سگزی اصفهان

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 136-148
فاطمه قیصری؛ شمس الله ایوبی

6.

پیامد ترکیب‌های درختی مختلف و ویژگی‌های خاک بر جامعه میکروبی خاک

دوره 31، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1409-1422
سمانه تاجیک؛ شمس الله ایوبی؛ جهانگیر خواجه علی؛ شعبان شتایی

7.

پیش بینی سولوم خاک با استفاده از ویژگی های توپوگرافی در بخشی از اراضی تپه ماهوری کوهرنگ در زاگرس مرکزی

دوره 29، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 980-990
عبدالمحمد محنت کش؛ شمس الله ایوبی؛ احمد جلالیان

8.

تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان

دوره 30، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1489-1501
علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی

9.

تأثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در اراضی تپه ماهوری یاسوج

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 632-642
روح اله وفایی زاده؛ شمس الله ایوبی؛ محمد رضا مصدقی؛ مریم یوسفی فرد

10.

تأثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری بر برخی ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در شهرستان فریدونشهر

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 882-895
محمدرضا رحیمی آشجردی؛ شمس اله ایوبی

11.

تعیین منشاء برخی فلزات سنگین با استفاده از آمار چند متغیره و زمین آمار در منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 560-569
سلمان نعیمی مرندی؛ شمس اله ایوبی؛ بهروز عظیم زاده

12.

شدت هوادیدگی و بررسی شاخص های آن در خاک های توسعه یافته روی چند سنگ آذرین در شمال غرب ایران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 266-281
مریم یوسفی فرد؛ شمس اله ایوبی؛ احمد جلالیان

13.

مدل‌سازی پارامترهای مقاومت برشی خاک سطحی در مقیاس زمین نما به کمک برخی ویژگی های خاک و محیطی در اراضی منطقه سمیرم استان اصفهان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 319-329
َشقایق هوائی؛ شمس الله ایوبی؛ محمدرضا مصدقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.