1.

پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور

2.

تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 581-591
پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر

3.

تخمین ضریب دبی در سرریزهای لبه پهن مرکب با استفاده از رگرسیون، برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 933-942
اعظم مسعودی؛ پرستو پارسامهر؛ فرزین سلماسی؛ ساناز پوراسکندر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.