1.

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز

دوره 1، شماره 1، مهر 1390
محمدی استانی محمدی استانی؛ احمد شعبانی؛ saeed رجایی پور

2.

امکان‌سنجی پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 127-143
مریم قنبری مطلوب؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی؛ احمد شعبانی

3.

بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391
رقیه عسگری؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

4.

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 70-87
احمد شعبانی؛ زهرا اکبری؛ سعید رجایی پور

5.

بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 283-305
احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی

6.

بررسی رابطۀ بین تسهیم دانش و میزان کاربست مؤلفه‌‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 121-137
احمد شعبانی؛ مرضیه نصوحی؛ رسول سعادت؛ سعید رجایی پور

7.

بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 147-160
قدسی آقابابائی؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

8.

بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 273-291
مرتضی دهقان سفیدکوه؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

9.

بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 184-201
احمد شعبانی؛ مهناز آذریان؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی دهقان سفید کوه

10.

بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه های دانشگاه _های دولتی شهر اصفهان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1389
ناهید سلیمانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

11.

بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان

دوره 2، شماره 2، خرداد 1391
زیبا لشکری؛ احمد شعبانی؛ علی سیادت

12.

بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا

دوره 2، شماره 1، آبان 1390
علی قطبی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

13.

بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003

دوره 010، شماره 2، آبان 1388
سعادت سعادت؛ احمد شعبانی

14.

سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 73-90
مرتضی محمدی استانی؛ احمد شعبانی؛ حامد فروگذار

15.

عدم قطعیت: جلوه‌های چندگانه در نیاز اطلاعاتی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 5-19
سعیده خلیلیان؛ احمد شعبانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.