1.

اثر فرا ریشه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های مس در تعدادی از خاک‌های آهکی ایران

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 1009-1022
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور

2.

ارزیابی چند عصاره‌گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در خاک‌های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب

دوره 27، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 742-752
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور

3.

ارزیابی روش های رگرسیون درختی و خطی چندگانه در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی

دوره 29، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 683-694
یاسر استواری؛ کامران عسگری؛ حمیدرضا متقیان

4.

برهمکنش سولفات روی و ورمی‌کمپوست بر قابلیت استفاده و جزءبندی روی در یک خاک آهکی

دوره 33، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 591-603
فاطمه محمدی ناوچی نژاد؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان

5.

پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی

دوره 31، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1355-1370
مینا نظری زاده؛ فایز رئیسی؛ حمیدرضا متقیان

6.

تأثیر کاربرد کود گاوی و ورمی‌کمپوست بر جزء‌بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم

دوره 30، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 2005-2018
علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان

7.

تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم (Triticum aestivum L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های شیمیایی روی در تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1100-1110
علیرضا حسین‌پور؛ حمیدرضا متقیان

8.

تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 509-521
محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ ابراهیم ادهمی؛ حمیدرضا متقیان

9.

تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1492-1504
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور؛ جهانگرد محمّدی؛ فائز رئیسی

10.

سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 581-593
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور؛ شهرام کیانی

11.

نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 192-201
اکرم فرشادی راد؛ علیرضا حسین پور؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.