1.

ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 46-68
مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور

2.

از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 124-148
شهین بنی اسد؛ رضوان حسین قلی زاده؛ مقصود امین خندقی

3.

بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
معصومه عیلامی رودمعجنی؛ مقصود امین خندقی؛ عباس جوارشکیان

4.

برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-29
مقصود امین خندقی؛ سیدعلی قادری

5.

تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و تبیین دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید

دوره 011، شماره 2، اسفند 1389
مقصود امین خندقی؛ مرضیه دهقانی

6.

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 82-106
زهرا وقاری زمهریر؛ مقصود امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی

7.

رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-129
مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر

8.

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390
دهقانی دهقانی؛ مقصود امین خندقی؛ حسین جعفری ثانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب