1.

پاسخ فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی پاجوش‌های زرشک (Berberis vulgaris L.) تلقیح شده با باکتری‌های محرک رشد گیاه به شوری آب آبیاری

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 533-547
سعید دقیقی؛ فرهاد آذرمی آتاجان؛ نسیبه چوپانی آقچ

2.

تأثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و رنگدانه‌های فتوسنتزی پسته رقم بادامی سفید مه ولات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402
اکرم حیدری؛ سعید دقیقی؛ فرهاد آذرمی آتاجان

3.

تأثیر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه عناب (Ziziphus jujuba Mill.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
محمد علی احمدی؛ سعید دقیقی؛ فرهاد آذرمی آتاجان؛ حسن بیات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب