1.

استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-92
رضا محمدی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی؛ جهانگیر مسعودی

2.

استلزام های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری هستی شناختی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70
رضا محمدی چابکی

3.

تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 131-150
رضا محمدی

4.

یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-65
رضا محمدی چابکی؛ پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی همراه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.