1.

برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره

دوره 29، شماره 2، بهار 1394، صفحه 393-405
مهسا نوری؛ سعیدرضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند

2.

برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگو های آماری چند متغیره

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1270-1280
ندا یوسفی؛ سعیدرضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند؛ علی اصغر بهشتی

3.

بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1200-1214
رامین منصوری؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری H.؛ سعید رضا خداشناس

4.

کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب

دوره 34، شماره 2، بهار 1399، صفحه 365-378
سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس

5.

مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 286-295
اشکان آل بویه؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.