1.

ارزیابی تاثیر استفاده توأم از تخمیر کنترل شده جو دوسر و پودر عناب بر بافت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نان گندم حجیم تولیدی

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 569-581
فهیمه حاجی نیا؛ علیرضا صادقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ علی مویدی

2.

ارزیابی خواص ضداکتریایی فیلم زیست‌فعال کیتوزان حاوی اسانس اکالیپتوس گلوبولوس

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 784-797
احسان آزادبخت؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ محبوبه کشیری

3.

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391
زهره کرمی؛ حبیب الله میرزایی؛ زهرا امام جمعه؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مرتضی خمیری

4.

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره متانولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390
مریم قادری قهفرخی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ مرتضی خمیری؛ راحیل رضایی

5.

امکان استفاده از صمغ کتیرا و پودرآب پنیر به عنوان جایگزین تخم مرغ در فرمولاسیون سس مایونز

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-60
سهیل امیری؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی

6.

بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391
راحیل رضایی؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی؛ مهدی کاشانی نژاد

7.

بررسی پایداری، رنگ و ویسکوزیته ی نانوکمپلکس های پروتئین آب پنیر – پکتین به عنوان نانوحامل روغن پوست پرتقال

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 929-943
ساناز قاسمی؛ سید مهدی جعفری؛ مرتضی خمیری؛ الهام اسدپور

8.

بررسی تأثیر کارواکرول بر ویژگی‌‏های ویژگی فیزیکی، مکانیکی و میکروبی هیدروژل زیستی بر پایه آرد فیلتر حاصل از فرایند آسیابانی گندم

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 875-887
مریم پیروموسوی؛ محبوبه کشیری؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی

9.

بررسی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس غالب جدا شده از خمیرترش سنّتی بر میزان بیاتی نان قالبی حاصل از آرد کامل گندم

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 141-154
عباس عابدفر؛ علیرضا صادقی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی

10.

بررسی تاثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 394-402
مریم ابراهیمی؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو

11.

بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوی غلظت های مختلف صمغ عربی و صمغ گوار

دوره 7، شماره 1، بهار 1390
مرتضی خمیری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی

12.

بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی فلور لاکتیکی جدا شده از مراحل تولید کره مسکه علیه باکتری‌های شاخص مواد غذایی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 438-452
محمد رضا عدالتیان دوم؛ مسعود یاورمنش؛ فریبا قیامتی یزدی؛ مرتضی خمیری؛ ندا نیری

13.

پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-12
راحیل رضایی؛ مرتضی خمیری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ مهران اعلمی

14.

تأثیر هیدروکلوئید دانه های اسفرزه و ریحان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سس کچاپ

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 307-321
سمیرا شکیبا؛ مرتضی خمیری؛ زید احمدی؛ سهیل امیری

15.

تأثیر واریته و روش استخراج بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره برگ های زیتون

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389
سید مهدی جعفری؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی

16.

جداسازی پکتین‏لیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390
سیده مهسا دادپور؛ مرتضی خمیری؛ حمیدرضا صادقی پور؛ شیوا روفیگری حقیقت؛ مهران اعلمی

17.

مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره برگ گردو واریته تویسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حلال و استخراج به کمک امواج مایکروویو

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391
سمیه رضایی ارمی؛ سید مهدی جعفری؛ مرتضی خمیری؛ هومان بیات

18.

ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و رئولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیات

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 34-48
امین رنگریز؛ سید علی مرتضوی؛ مرتضی خمیری؛ سهیل امیریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.