1.

بررسی بنیادهای فلسفی پارادایم های تبیین، فهم و انتقاد و تحلیل نقش و جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390
سعید ضرغامی

2.

تبیینی سازه گرا/واقع گرا درباره چیستی علم و عناصر آن: زمینه ای برای باز اندیشی درباره آموزش علوم

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 5-28
سعید ضرغامی

3.

تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه‌های لیبرال و جامعه‌گرا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391
بهبود یاری قلی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده

4.

تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط مجازی معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیکی: مطالعه موردی موک ها

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 25-36
سعید ضرغامی

5.

ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 125-146
پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا؛ خسرو باقری نوع پرست

6.

نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی

دوره 011، شماره 1، تابستان 1389
سعید ضرغامی

7.

هستی شناسی فناوری اطلاعات: بازخوانی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در تربیت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
سعید ضرغامی؛ پروین بازقندی

8.

واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 51-68
مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.