1.

ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1075-1089
مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی

2.

بررسی عملکرد سیستم مخازن ذخیره منفرد با استفاده از شاخص‏های عملکرد (مطالعه موردی: سد مخزنی لار)

دوره 33، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 795-809
مونا احمدیان؛ مجید منتصری

3.

پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 213-223
جواد بهمنش؛ مجید منتصری

4.

پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 394-405
مجید منتصری؛ سروین زمان زاد قویدل

5.

تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 655-671
مجید منتصری؛ بابک امیرعطایی؛ کیوان خلیلی

6.

تحلیل منطقه‌ای و استخراج منحنی بزرگی- مساحت- فراوانی خشکسالی با استفاده از توابع مفصل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 4، آبان 1396، صفحه 1260-1277
مجید منتصری؛ بابک امیرعطایی؛ حسین رضایی

7.

تخصیص بهینه مخازن ذخیره سطحی با استفاده از روش سلسله مراتب فازی (مطالعه موردی: سد مخزنی شهرچای ارومیه)

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 778-763
الهام رضایی؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی

8.

کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1102-1113
علیرضا مقدم؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی

9.

مقایسه عملکرد مدل های هوش مصنوعی در تخمین پارامترهای کیفی آب رودخانه در دوره های کم آبی و پرآبی

دوره 30، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 1733-1747
مجید منتصری؛ سروین زمان زاد قویدل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب