1.

پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی

دوره 34، شماره 5، دی 1399، صفحه 1003-1018
محمد کاوه؛ محمد علی اسماعیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد رضا اردکانی

2.

نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در یک خاک آلوده

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 157-165
فاطمه تقوی قاسم خیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمدعلی بهمنیار

3.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 415-421
نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ رضا اسدی؛ سید یوسف موسوی طغانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب