آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,962
تعداد مقالات20,578
تعداد مشاهده مقاله27,739,765
تعداد دریافت فایل اصل مقاله16,288,060

1.

اثر جدایه‌هایی از قارچ‌های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتریBacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه

دوره 26، شماره 1، فروردین 1391
عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

2.

ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 27، شماره 3، مهر 1392، صفحه 286-293
مرتضی قربانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ یونس رضائی دانش؛ امین میرشمسی کاخکی

3.

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

دوره 35، شماره 3، مهر 1400، صفحه 279-291
آمنه اسدی سرداری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ محمد زکی عقل

4.

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 3، مهر 1392، صفحه 276-285
بهاره رمضانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

5.

ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

دوره 36، شماره 4، دی 1401، صفحه 399-411
میدیا احمدی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محسن مهرور

6.

بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1389
زهرا صادقی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مجید عزیزی

7.

بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BI به تنهایی و در ترکیب با سه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی

دوره 36، شماره 2، تیر 1401، صفحه 153-167
مجتبی کواری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

8.

بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 123-133
مجتبی کواری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

9.

بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 79-86
وحید جهانبخش؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی

10.

بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه‌گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

دوره 33، شماره 4، دی 1398، صفحه 363-374
مجتبی کواری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

11.

بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس‌های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه

دوره 28، شماره 3، مهر 1393، صفحه 338-345
فاطمه خیاط؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ مجید عزیزی

12.

بررسی نسبی تولید آنزیم لیپاز و کیتیناز قارچ‌های جدا شده از نماتد سیستی چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13
اعظم سلیمانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

13.

پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

دوره 27، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-10
فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم

14.

تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد مؤثره آن‌ها

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 220-225
عالیه فیضی‌لایین؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مجید عزیزی؛ حمید روحانی

15.

جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه‌های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای آن با استفاده از نشانگر RAPD-PCR

دوره 24، شماره 1، فروردین 1389
حمیدرضا رفیعی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ موسی نجفی نیا

16.

ردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris

دوره 27، شماره 4، دی 1392، صفحه 407-416
زهرا ابراهیمی کاظم آباد؛ حمید روحانی؛ فاطمه جمالی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

17.

شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1390
سمانه عسکری فرسنگی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ عباس مکرم حصار

18.

شناسایی آنزیم ‌توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه‌های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 185-191
ناهید حیدرزاده؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم

19.

شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 4، دی 1389
وحیده عرفانی پور قاسمی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

20.

شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در مزارع سیب‌زمینی منطقه فریدن استان اصفهان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-24
حمیدرضا معروفی معروف آباد؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

21.

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

دوره 32، شماره 2، تیر 1397، صفحه 163-171
جهان عبدزاده آغله بوب؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ علیرضا چاوشین

22.

شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی

دوره 25، شماره 4، دی 1390
امیدعلی عمارلو؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

23.

شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

دوره 24، شماره 3، مهر 1389
ماهرخ فلاحتی رستگار؛ پریسا طاهری؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

24.

شناسایی گونه های جنسFischer, 1849 Aphelenchoides Aphelenchoididae) Nematoda:) جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 558-570
سمیه باعدل؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

25.

شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه‌های عمده Meloidogyne و پراکنش آن‌ها در باغ‌های انار استان‌های خراسان

دوره 34، شماره 3، مهر 1399، صفحه 297-308
نفیسه کتولی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ رضا اقنوم

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب