1.

اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 665-674
شیوا اکبری؛ محمد کافی؛ شهرام رضوان بیدختی

2.

اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 453-462
معصمی معصمی؛ کافی کافی؛ خزاعی خزاعی

3.

اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342
ضیائی ضیائی؛ کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ شباهنگ شباهنگ؛ سلیمانی سلیمانی

4.

اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232
مجیدی هروان مجیدی هروان؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ درویش درویش؛ قاضی زاده قاضی زاده؛ ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی؛ کافی کافی

5.

بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 481-488
رحیمی رحیمی؛ کافی کافی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی

6.

بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 525-540
هدایت الله کریم زاده سورشجانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمودرضا تدین

7.

تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 743-759
جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ الهه برومند رضازاده؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی

8.

تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 69-74
کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ صبوری راد صبوری راد

9.

جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276
قنبری قنبری؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کافی کافی؛ راستگو راستگو

10.

گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122
گنجعلی گنجعلی؛ کافی کافی؛ باقری باقری؛ شهریاری شهریاری

11.

واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52
محمد مشعوف؛ محمدعلی اسماعیلی آزاد گله؛ نادعلی بابائیان جلو دار؛ محمد کافیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.