1.

اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1391
عباسعلی یزدانی؛ حسین غدیری؛ سید عبدالرضا کاظمینی

2.

اثر دزهای علف‌کش‌های سولفونیل اوره بر کنترل علف‌های هرز و رشد و عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. var. saccharata)

دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 385-398
فاطمه بستگان؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب