26.

بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . )

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 240-250
رضا ولی الله پور؛ محمدحسن راشد محصل؛ علی قنبری

27.

بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82
مهناز شفیق؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

28.

بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 114-122
وحید سرابی؛ سید کریم موسوی؛ محمدحسن راشد محصل

29.

بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 60-69
سمیه تکاسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول

30.

بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 359-367
الهام الهی فرد؛ محمدحسن راشد محصل

31.

بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش

دوره 1، شماره 2، 1382
فریبا خرقانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

32.

بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52
امیرحسین پهلوانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدتقی آل ابراهیم

33.

بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 1، شماره 2، 1382
ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حسن مکاریان

34.

تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 550-558
محمدحسن راشد محصل؛ مصطفی سراجچی؛ مهدی افشاری؛ حمیدرضا احیایی

35.

تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 213-224
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد بنایان اول؛ محمدحسن راشد محصل؛ نیوشا ولایی؛ فاطمه یعقوبی؛ زهرا رشیدی

36.

تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280
حامد جوادی؛ محمدحسن راشد محصل؛ علی آذری نصرآباد

37.

تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-91
عباس عباسیان؛ محمدحسن راشد محصل؛ احمد نظامی؛ ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی

38.

تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302
میترا خطیب؛ محمدحسن راشد محصل؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی

39.

تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 317-332
حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

40.

تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 17-32
حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

41.

تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 176-181
حسن براتی محمودی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمدحسن راشد محصل؛ سهراب محمودی؛ نرگس شیخ زاده محمد آبادی

42.

تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-205
حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

43.

تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، 1382
آسیه سیاهمرگویی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول؛ فریبا خرقانی

44.

تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248
نرگس پورطوسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ المیرا محمدوند

45.

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262
نرگس پورطوسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی

46.

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 643-648
سیما سهرابی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید کریم موسوی

47.

تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432
المیرا محمدوند؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ نرگس پورطوسی

48.

دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134
آزیتا اشرافی؛ محمد بنایان اول؛ محمدحسن راشد محصل

49.

روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374
حسن مکاریان؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول؛ مهدی نصیری محلاتی

50.

مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-22
ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.