1.

اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-236
بتول مهدوی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ مظفر شریفی؛ سید علی علوی اصل

2.

بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 821-831
زینب کریمی؛ مجید آقاعلیخانی؛ مجید غلامحسینی

3.

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 577-586
مجید آقاعلیخانی؛ آقاعلیخانی آقاعلیخانی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی

4.

تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 399-412
هومن عباسی؛ مجید آقاعلیخانی؛ جواد حمزه ئی

5.

تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 273-282
عیسی مقصودی؛ امیر قلاوند؛ مجید آقاعلیخانی

6.

تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 659-669
مجید آقاعلیخانی؛ سعید رضا یعقوبی

7.

تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 930-938
شیوا خالص رو؛ مجید آقاعلیخانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

8.

مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 463-475
افراسیاب علا؛ مجید آقاعلیخانی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ سعید صوفی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.