1.

پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch) به ازتوباکتر در مقایسه با کود اوره در خاک شور

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 519-538
نیلوفر باقری؛ علیرضا پیرزاد

2.

تأثیر جمعیت علف‌هرز تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 765-774
علیرضا پیرزاد؛ ناصر جعفرزاده؛ هاشم هادی؛ رامین ملکی

3.

کیفیت بذرهای حاصل از گیاهان کتان (Linum usitatissimum L.) تلقیح شده با میکروارگانیسم‌های خاکزی در شرایط کم آبی

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 897-911
سعیده رحیم زاده؛ علیرضا پیرزاد

4.

مطالعه پاسخ اکوفیزیولوژیک بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) در شرایط دیم به کاربرد خارجی تنظیم‌کننده‌های اسمزی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1105-1121
دیبا شیخی سنندجی؛ علیرضا پیرزاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.