1.

از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 29-50
نامدار ابراهیمی؛ محمود مهرمحمدی

2.

بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی

دوره 011، شماره 1، تابستان 1389
محمود مهرمحمدی

3.

بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397
مرضیه کهندل؛ مرتضی کرمی؛ محمدرضا آهنچیان؛ محمود مهرمحمدی

4.

تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-125
سمیه رام؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ ابراهیم طلایی

5.

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-110
سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهرمحمدی

6.

کثرت روش شناسی پژوهش: افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت؟

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391
محمود مهرمحمدی

7.

ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه دیدگاه شولمن و فنسترماخر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 30-46
احمدرضا فاضلی؛ محمود مهرمحمدی

8.

نظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان: گرایش عمومی ، تخصصی یا همگرائی در چارچوب "تخصص گرائی نرم"

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390
محمود مهرمحمدی

9.

نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-158
مرضیه موحدی محصل طوسی؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادقزاده؛ حسن نقی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.