1.

اولین گزارش شش گونه و یک جنس از خانواده Torymidae (( Hym: Chalcidoidea از ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-54
جواد ناظمی رفیع؛ حسین لطفعلی زاده

2.

گزارش بالشتک پسته Anapulvinaria pistaciae، به عنوان میزبان زنبور پارازیتویید Coccophagus piceae

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 445-448
غلامرضا توکلی کرقند؛ حسین لطفعلی زاده

3.

(مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش سه گونه از خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae از ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 492-493
ویدا علی پناه؛ جواد ناظمی رفیع؛ حسین لطفعلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب