1.

اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 474-485
عادل مدحج؛ یحیی امام؛ امیر آینه بند

2.

تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-178
شیرین قاضیان تفریشی؛ امیر آینه بند؛ حسین توکلی؛ سعید خاوری خراسانی؛ محمد جلینی

3.

طراحی زراعی – اقتصادی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان با تأکید بر منابع آب

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 28-38
آزاده مادح خاکسار؛ امیر آینه بند

4.

مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 365-376
سارا اسدی؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما قهفرخی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.