1.

ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 294-300
مرجان قائمی؛ علیرضا آستارایی؛ سید حسین ثنایی نژاد

2.

بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 70-77
طیبه نژادحسینی؛ علیرضا آستارایی؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی

3.

بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-18
سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی؛ حسین زارع

4.

بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 348-355
سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی

5.

تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 577-582
علیرضا فرید حسینی؛ علیرضا آستارایی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ پریسا میرحسینی موسوی

6.

غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 956-964
محمدمهدی ثانی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.