1.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332
سید فاضل فاضلی کاخکی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ احمد زارع فیض آبادی؛ مسعود عزت احمدی

2.

بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 167-176
سید علیرضا بهشتی؛ بیژن سلطانیان؛ رضا صدرآبادی حقیقی

3.

بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا

دوره 10، شماره 4، دی 1391، صفحه 781-788
رضا صدرآبادی حقیقی

4.

بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 26-33
جواد رستم؛ سید محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبادی حقیقی

5.

بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 505-513
رضا صدرآبادی حقیقی؛ شهرام امیرمرادی؛ علیرضا میرشاهی

6.

تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 535-543
رضا صدرآبادی حقیقی؛ سید محسن نبوی کلات

7.

تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 775-787
سمیه خوش پیک؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ احمد احمدیان

8.

تاثیر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی تبریز

دوره 1، شماره 2، 1382
شهنام یحیوی تبریز؛ رضا صدرآبادی حقیقی

9.

مقایسه آزمون‌های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 97-106
رضا صدرآبادی حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب