1.

اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی

دوره 27، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1133-1144
آرش محجوبی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ سیروس جعفری

2.

اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان

دوره 30، شماره 5، دی 1395، صفحه 1531-1542
مصطفی پژوهان نیا؛ مصطفی چرم؛ سیروس جعفری

3.

بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل‌های شاخص تجمعی و نمورو در برخی از خاک‌های استان خوزستان

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1629-1639
فاطمه رمضانی؛ سیروس جعفری؛ افشین صلواتی؛ بیژن خلیلی مقدم

4.

تأثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در تعدادی از کشت و صنعت‏های نیشکر استان خوزستان

دوره 27، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1153-1165
فرزاد مرادی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ سیروس جعفری؛ شجاع قربانی دشتکی

5.

رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان

دوره 32، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 1149-1164
یونس عبدلی؛ سیروس جعفری؛ عباس بشکار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب