1.

اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-87
محسن جهان؛ محمد‌بهزاد امیری؛ جواد شباهنگ؛ ‌محمد‌کاظم تهامی

2.

ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 435-447
پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بهزاد امیری؛ علی نوروزیان؛ حمیدرضا احیایی

3.

ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 649-658
محمد بهزاد امیری؛ رضا قربانی؛ محسن جهان؛ حمید رضا احیایی

4.

بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 746-764
محسن جهان؛ محمد بهزاد امیری؛ فرانک نوربخش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.