1.

اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 178-188
علیرضا باقری؛ محمد حسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم

2.

ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 270-276
مهدی راستگو؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمیدرضا کاووسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ اسکندر زند

3.

تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-91
عباس عباسیان؛ محمد حسن راشد محصل؛ احمد نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی

4.

تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-205
حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

5.

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 643-648
سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید کریم موسوی

6.

مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-53
عبدالرضا احمدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمید رضا خزاعی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ سیدکریم موسوی

7.

مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-214
زینب اورسجی؛ محمد حسن راشد محصل؛ نظامی نظامی؛ مجید عباسپور؛ مهدی نصیری محلاتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.