1.

اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی (Hordeum vulgare L.) بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ریزوم پیچک (Convolvulus arvensis L.)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-101
عادل مدحج؛ روزبه فرهودی؛ عصمت رحمتی قلعه علیخانی

2.

تأثیر عصاره آبی ماریتیغال (L. Silybum marianum) بر رشد و فعالیت‌های آنزیمی گیاهچه‌ توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 142-151
شهلا فرامرزی؛ روزبه فرهودی

3.

کنترل شیمیایی علف‌های هرز پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در شرایط محیطی رامهرمز

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 409-417
عادل مدحج؛ هادی زارع زاده؛ روزبه فرهودی

4.

(مقاله کوتاه پژوهشی) اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانۀ گندم در شرایط اقلیمی شوشتر

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 509-512
فرج سعدی ال کثیر؛ عادل مدحج؛ روزبه فرهودی

5.

(مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی تاثیر عصاره آبی گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی، رشد رویشی، تخریب غشا سلولی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 147-150
روزبه فرهودی؛ ندا کورش نژاد؛ عادل مدحج


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.