1.

اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 264-272
فاطمه بهادرخواه؛ سید عبدالرضا کاظمینی

2.

اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 774-780
مجید نوروزی؛ سید عبدالرضا کاظمینی

3.

بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) و درصد رطوبت خاک در پاسخ به مدیریت بقایای گیاه و سطوح نیتروژن در شرایط دیم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 544-556
حسین صادقی؛ سید عبدالرضا کاظمینی

4.

تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-493
خدیجه علیجانی؛ محمدجعفر بحرانی؛ سید عبدالرضا کاظمینی

5.

تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 793-804
مهدی زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.