آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,962
تعداد مقالات20,578
تعداد مشاهده مقاله27,738,559
تعداد دریافت فایل اصل مقاله16,287,770

1.

ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

دوره 36، شماره 4، دی 1401، صفحه 399-411
میدیا احمدی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محسن مهرور

2.

بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استان‌های ایران

دوره 31، شماره 3، مهر 1396، صفحه 540-547
اصغر سمیعی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

3.

بررسی کارایی روش‌های مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک کدو (Squash mosaic virus)

دوره 34، شماره 2، تیر 1399، صفحه 145-152
محدثه گرامی نوقابی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

4.

بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 537-578
محدثه گرامی نوقابی؛ محسن مهرور؛ سیده عاطفه حسینی

5.

تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران

دوره 33، شماره 2، تیر 1398، صفحه 135-141
محدثه گرامی نوقابی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

6.

ردیابی مولکولی سه ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در استان گلستان

دوره 37، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-410
محدثه صادقی نیچکوهی؛ زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ ولی اله بابایی زاد

7.

ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-26
مهند الجابری؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

8.

ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر (Beet black scorch virus) و سایر ویروس‌های خاک‌زاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آن‌ها

دوره 33، شماره 3، مهر 1398، صفحه 245-258
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل؛ سید باقر محمودی؛ منصور صلاتی

9.

رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 138-146
جواد رضایی؛ محمد بنایان اول؛ احمد نظامی؛ محسن مهرور؛ باقر محمودی

10.

شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 3، مهر 1394، صفحه 318-324
زهرا غلامپور؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور

11.

شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی

دوره 27، شماره 3، مهر 1392، صفحه 399-401
مجید شاهی بجستانی؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور

12.

شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه‌فرنگی در استان مازندران

دوره 32، شماره 3، مهر 1397، صفحه 315-322
زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ احسان نظیفی

13.

شناسایی مولکولی و بررسی جایگاه تبارزایی ویروس پیسک بادام‌زمینی در مزارع سویای شمال ایران

دوره 36، شماره 3، مهر 1401، صفحه 301-312
جواد رمضانی اول ریابی؛ محسن مهرور

14.

شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی جدایه‌های ویروس کوتولگی زرد پیاز (Onion yellow dwarf virus) در برخی از مناطق کشت سیر در ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1399، صفحه 401-411
آزاده انتظاری؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

15.

شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و مازندران

دوره 31، شماره 4، دی 1396، صفحه 576-580
علی نصرآبادی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

16.

شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

دوره 29، شماره 3، مهر 1394، صفحه 412-418
فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور

17.

شناسایی و بررسی مولکولی جدایه‌ای از ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-59
محدثه گرامی نوقابی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

18.

شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران

دوره 30، شماره 4، دی 1395، صفحه 639-645
زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ احسان نظیفی؛ محمد زکی عقل

19.

شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا (BCMNV) در استان مازندران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 143-150
زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ احسان نظیفی

20.

شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 27، شماره 4، دی 1392، صفحه 427-433
سارا قارونی کاردانی؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور؛ سعید طریقی

21.

شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 9-15
آزاده انتظاری؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور

22.

شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 445-450
سیده عاطفه حسینی؛ بهروز جعفرپور؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

23.

مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنجرک ناقل در شرایط گلخانه

دوره 36، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-19
عبدالرحمن محرابی نسب؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور

24.

مقایسه علایم، تعیین توالی کامل و تحلیل فیلوژنتیکی جدایه‌های ویروس تریستزای مرکبات از استان‌های مازندران و فارس

دوره 37، شماره 3، مهر 1402، صفحه 237-258
ندا روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور

25.

همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی جدایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم

دوره 36، شماره 4، دی 1401، صفحه 413-422
زهره مرادی؛ محسن مهرور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب