1.

اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 822-833
سعید حکم علی پور؛ رئوف سیدشریفی

2.

اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-105
فرناز احمدی نورالدین وند؛ رئوف سیدشریفی؛ سید عطاءاله سیادت؛ راضیه خلیل زاده

3.

اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد پوترسین و کودهای زیستی بر دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گندم

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 153-167
علیرضا محسنی محمدجانلو؛ رئوف سیدشریفی؛ سعید خماری

4.

تأثیر تنش شوری و تغذیه برگی با نانو اکسید روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 399-410
رئوف سید شریفی؛ حسین کمری؛ قاسم نجفی

5.

تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 493-509
سیامک داداش زاده؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه

6.

تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 738-753
رئوف سید شریفی؛ سرور خرم دل

7.

تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا در شرایط اردبیل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 618-628
رئوف سید شریفی

8.

تاثیر کاربرد آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد، محتوای کلروفیل، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم دیم

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-109
فرامرز یقینی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.